Kancelaria Prawnicza Alina Witkowska

Nasza Kancelaria oferuje swoim Klientom kompleksową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego, z uwzględnieniem prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa rodzinnego, nadto szeroko rozumianego prawa administracyjnego, a także prawa pracy, z uwzględnieniem zastępstwa procesowego w sporach wynikłych w tym zakresie. Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa karnego.

Prawo cywilne:

roszczenia o zapłatę, prawna windykacja należności, sprawy dotyczące własności (w tym stwierdzenia, zniesienie współwłasności), sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego, roszczenia wynikające z umów, roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, inne sprawy cywilne.

Prawo spadkowe:

stwierdzenia nabycia spadku, roszczenia z tytułu zachowku i zapisu testamentowego, stwierdzenie nieważności testamentu, dział spadku.

Kancelaria Prawnicza Alina Witkowska